GET THE PROJECT STARTED WITH VIGREEN

We are a reputable manufacturer and researcher of IoT devices. You can easily create your own commercial products with a closed and complete platform without spending a lot of time researching solutions.

OEM SERVICES

Produce products on demand in a timely and cost-effective manner

 • One App

  Nếu bạn đã có phần cứng và cần một nền tảng phần mềm để triển khai ứng dụng

 • One Module

  Nếu bạn đã có phần mềm và cần một hệ sinh thái các thiết bị phần cứng

 • One System

  Nếu bạn cần một hệ sinh thái IOT hoàn chỉnh theo mục đích của mình

One App

Các thiết bị của bạn sẽ nhanh chóng sở hữu một nền tảng phần mềm toàn diện với các công nghệ xử lý data và trí tuệ nhân tạo chỉ thông qua vài bước cài đặt

One Module

Các thiết bị của Vigreen kết nối theo các chuẩn qui định quốc tế dễ dàng kết nối với các bên thứ 3 qua các API được mở sẵn

One System

Mô hình One App - One Module - One Data của Vigreen tạo thành một giải pháp hoàn hảo để bạn có thể tự do xây dựng các mô hình IOT cho riêng mình như : nông nghiệp thông minh, nhà máy thông minh

Dịch vụ ODM

1. Phân tích yêu cầu
Các chuyên gia của chúng tôi sẽ phân tích các yêu cầu để đưa ra các giải giải pháp thực hiện tối ưu
2. Làm mẫu sản phẩm
Các kỹ sư kinh nghiệm của chúng tôi sẽ làm mẫu và chuẩn hóa sản phẩm theo các giải pháp
3. Sản xuất qui mô
Các nhà phát triển của chúng tôi sẽ xây dựng hoàn thiện mô hình sản xuất theo qui mô yêu cầu

Gia công phần cứng

Chúng tôi nhận gia công phần cứng theo yêu cầu

 • Thiết kế mạch

  Qui trình thiết kế mạch được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế

 • Hàn mạch tự động

  Qui trình hàn mạch được thực hiện trên dây chuyền tự động SMT hiện đại

Gia công phần phềm

 • OEM App

  Tạo ứng dụng trực tuyến của bạn một cách nhanh chóng và tuỳ chỉnh tự do.

 • OEM App Upgrade

  Nâng cấp và chỉnh sửa các chức năng của ứng dụng theo yêu cầu

 • Widget Access

  Truy cập Widget cho phép bạn nhanh chóng kiểm soát các thiết bị mà không cần phải mở ứng dụng.

 • App Mall

  Dịch vụ App Mall giúp bạn kiếm tiền từ lưu lượng truy cập di động trong trung tâm mua sắm

 • App Launch

  Dịch vụ App Launch giúp bạn kích hoạt chức năng đẩy tin nhắn ứng dụng làm giảm thời gian khởi chạy ứng dụng.

 • Siri Access

  Kết nối ứng dụng của bạn với Siri để thực hiện các tình huống thông minh đặt sẵn trên ứng dụng IOS