84339190485

About us

VIGREEN

“Kiến tạo tương lai xanh”

 

                                 

 

 

 

 

Vigreen tập trung phát triển nền tảng quản lý, giám sát và điều khiển hệ thống tự động sử dụng các thiết bị IoT. Với đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin và điện tử có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Vigreen đã xây dựng thành công nền tảng công nghệ giám sát và điều khiển các thiết bị phần cứng có kết nối internet do chính công ty nghiên cứu sản xuất. Sản phẩm công nghệ thông tin này đã được Cục bản quyền tác giả cấp chứng nhận chứng thực quyền tác giả. Nền tảng này cho phép hàng triệu thiết bị IoT kết nối trực tuyến đảm bảo nhu cầu của hàng nghìn người sử dụng đồng thời. Dựa trên nền tảng này, công ty đã đưa ra nhiều ứng dụng mang lại giá trị hữu dụng cũng như vô vàn tiện ích trong đời sống sinh hoạt và sản xuất, ví dụ như: các giải pháp cho nhà thông minh, nông nghiệp thông minh, thành phố thông minh….
Hệ thống sản phẩm phần mềm của Vigreen bao gồm:
Hệ thống phần mềm trên máy chủ: là chương trình máy tính xử lý thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm, thực hiện các chức năng của sản phẩm IoT.
Hệ thống phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android và iOS: là chương trình phần mềm thực hiện tác tác vụ và chức năng người dùng để tương tác với thiết bị phần cứng do Vigreen sản xuất. Tương tác giữa phần mềm ứng dụng trên điện thoại với thiết bị phần cứng IoT bao gồm hoặc không vào gồm tương tác với máy chủ của Vigreen.
Hệ thống phần mềm trên vi điều khiển: là các chương trình máy tính được phát triển riêng cho từng sản phẩm phẩm thông minh IoT để thực hiện các chức năng và yêu cầu cụ thể.