84339190485

Tác giả: quantri

NHÀ THÔNG MINH

1. Vậy nhà thông minh là gì? Nhà thông minh (tiếng Anh: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome) là kiểu nhà được lắp…

E-learning

Dairy farming Watch our learning videos that explain  how the Smarttag Neck and Leg should be attached and removed step…