84339190485

Trí tuệ nhân tạo sẽ tự động phân loại mỗi điểm ảnh sang 6 đối tượng khác nhau bao: hình nền, mía khỏe mạnh, bệnh đốm lá, rệp xơ, than đen, sâu đục thân.

CÁC DỰ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO