84339190485

 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SMARTEYE CHO LASUCO

Lễ ký kết MOU Vigreen-Lasuco

          VIGREEN vừa hoàn thành dự án SmartEye – Giải pháp đánh giá sức khỏe cây mía bằng máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo. Đây là dự án trị giá 300.000 đô-la Úc, được tài chợ bởi chương trình đối tác Aus4Innovation của chính phủ Úc, do trường Đại học Wollongong (UOW), Cộng hòa liên bang Úc, chủ trì.

          Giải pháp SmartEye là một hệ thống kết hợp công nghệ máy bay không người lái và công nghệ Internet vạn vật dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Smart Eye sẽ cho phép Tổng công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO) và người nông dân theo dõi các thông số của đất canh tác và các sâu bệnh của mía. Thông tin này sẽ cho phép người dùng đưa ra quyết định kịp thời để cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. Sau một năm triển khai, dự án đến nay đã hoàn thành. Hệ thống SmartEye được thí điểm với cây mía, nhưng có thể ứng dụng cho nhiều loại cây trồng khác như lúa, hoa màu, cây ăn quả, v.v. Sau khi dự án kết thúc, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa hệ thống SmartEye. Chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác với các đối tác tại Viêt Nam để triển khai hệ thống này cho các cây trồng khác hoặc cho các ngành và địa phương khác. Trong dự án, ngoài việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào việc số hóa quá trình sản xuất tại LASUCO, dự án cũng thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động bình đẳng giới và hòa nhập xã hội (Gender Equity and Social Inclusion (GESI)). Trước hết, dự án đã nâng cao nhận thức về GESI của các thành viên trong nhóm nghiên cứu, các cơ quan công tác của các thành viên dự án, cũng như cộng đồng địa phương. Dự án là minh chứng cho việc lồng ghép hiệu quả các hoạt động bình đẳng giới vào các hoạt động khoa học kỹ thuật. Thứ hai, dự án đã thúc đẩy việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến và sự tham gia của cả nam và nữ giới tại LASUCO, từ đó cho phép người lao động của cả hai giới làm việc hiệu quả và dễ dàng hơn. Thứ ba, dự án đã tạo điều kiện thuân lợi để phụ nữ tham gia vào nhiều hoạt động của dự án như thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu dùng cho việc phát triển thuật toán AI, phân tích giới, thiết kế thuật toán AI, đào tạo kỹ thuật, và góp ý cải tiến giao diện web. Tỷ lệ trung bình của nữ giới tham gia các hoạt động của dự án là khoảng 30%. Trong một số hoạt động, nữ giới thậm chí tham gia đến 66,67%.

         Thay mặt cho các thành viên của dự án, VIGREEN xin trân trọng cảm ơn Chính phủ Úc, chương trình Aus4Innovation, trường Đại học Wollongong, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, Bộ Khoa học công nghệ, LASUCO và các ban ngành địa phương tại Thanh Hóa đã tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi thực hiện dự án này.

Link: https://baothanhhoa.vn/kinh-te/chuyen-giao-cong-nghe-mat-thong-minh-tai-lasuco/173364.htm?fbclid=IwAR0YXqHgLCKFmvDtmaJDvKFpsxnBCmNPjC0G1_gzJhuaFUky3hHzf3t5Gsc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *